Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on tavoitteellista toimintaa, jonka avulla hoidetaan psyykkisiä haasteita tai ongelmia. Keskeinen hoitomenetelmä lasten ja nuorten psykoterapiassa on keskustelu ja toiminnallisuus, joten hoidon onnistumiseen on tärkeässä roolissa se kuinka sujuvaa yhteistyö psykoterapeutin kanssa on.

Psykoterapia on kahden tai useamman ihmisen väliseen vuorovaikutukseen perustuva hoitomuoto. Psykoterapiassa ihminen keskustelee psykoterapeutin kanssa yksin tai terapiaryhmässä niistä asioista, joiden vuoksi hän on terapiaan hakeutunut.Suomen mielenterveysseura

Mitä on ryhmäpsykoterapia?

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen hoitomuoto, jossa terapeutti auttaa ryhmää tutkimaan ja käsittelemään asiakkaiden kokemusten taustalla vaikuttavia asioita. Ryhmä yhdessä pyrkii löytämään niihin ymmärrystä.

Ihminen kuuluu läpi elämänsä erilaisiin ryhmiin. Ryhmässä tulee näkyväksi se, että kukaan ei ole yksin vaikeuksiensa kanssa ja jokainen vaikuttaa vastavuoroisesti toiseen. Psykoterapiaryhmässä vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen.Suomen Ryhmäpsykoterapia ry

Voit lukea lisää ryhmäpsykoterapiasta Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n sivuilta.


Lasten ja nuorten psykoterapiaryhmät

Itse asiassa suuren osan valveillaoloajastaan lapsi viettää jonkinlaisessa ryhmässä. Siksi ryhmäpsykoterapia on erittäin tehokas ja sopiva hoitomuoto apua tarvitseville lapsille. Ryhmä tarjoaa luonnollisen ympäristön, jossa lapsilla on mahdollisuus käsitellä ongelmiaan, jotka ehkäisevät heidän normaalia kasvuaan ja kehitystään.Lapsuuden toverisuhteissa opitaan suuri osa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavista taidoista, esim. yhteistoiminnan alkeista ja tunteiden ilmaisusta ja säätelystä.Tarja Viitala, Suomen lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistys

Voit lukea lisää lasten ja nuorten psykoterapiasta Suomen lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistyksen sivuilta.