Koulutus

Järjestämme vanhempainiltoja sekä koulutuksia esimerkiksi päivähoidon, esikoulun ja koulun tai perhekotien työntekijöille. Koulutuksen sisältö räätälöidään ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Aihealueita voivat olla mm.

  • ”Vetäytyvä ja iloton lapsi/nuori”
  • ”Pelit ja kännykkä – rajat ja sopu”
  • ”Uhmakkuus ja agressivinen käytös”

Työnohjaus

Järjestämme erilaisille työyhteisöille / työntekijöille räätälöityä yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Asiakkaitamme ovat mm.

  • päiväkodit
  • esikoulut ja koulut
  • perhekotien työntekijät
  • sijaisvanhemmat
  • sosiaali- ja terveysalan työntekijät